آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مرکب

0

مرکب

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرکب، کسب معاش و مایحتاج زندگانی و رسیدن به خواسته و هدف می‌باشد.اگر در خواب ببینی از کسی مرکب گرفته‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو افزایش پیدا می‌کند .اگر ببینی مرکب ریخته یا آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی در معاش و معیشت خودت دچار کمبود و مضیقه می‌شوی و به خواسته‌ات نمی‌رسی.اگر ببینی مرکب لباس تو را سیاه کرده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد، ولی اگر«دبیر» هستی، یـعـنـی بزرگ و رئیس و سرور خواهی شد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر مرکب چهار حالت‌ دارد: ۱– بزرگی و ریاست و سروری ۲– آسایش و آرامش و راحتی ۳– معاش و معیشت ۴– شادی

مرکب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم