آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مروارید

0

مروارید

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مروارید، زن یا «کنیزکی» زیبا می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش فرزند خود یا فرزند کنیزک می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که صاحب فرزندی زیبا می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …کَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّکْنُونٌ _ …در حسن و صفا چون لولو [مروارید] دست نخورده‌اند (طور-۲۴).بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب مرواریدهای پراکنده، سخن علم و حکمت و یا تعداد پسران و دختران می‌باشد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی از شکمِ ماهی، مروارید به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در دریا غواصی کردی و مروارید به دست آورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن علم و دانش کسب می‌کنی یا مقداری از مال و اموال «پادشاه» به تو می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی در دریا غواصی کردی و هیچ چیز بیرون نیاوردی، یـعـنـی مشغول کسب علم و دانش می‌شوی، ولی بی‌فائده می‌باشد و نتیجه‌ای نمی‌بینی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی «رضوان» از بهشت به تو یاقوت یا مروارید و یا گوهر می‌دهد، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی، طوری که در جهان به علم و دانش مشهور خواهد شد.اگر ببینی مروارید داری، تعبیرش علم و دانش تو می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مرواریدهای فراوانی داری، یـعـنـی به اندازه آن‌ها مال و اموال به دست می‌آوری. 

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شمشیری از مروارید داری، تعبیرش این است که از علما و دانشمندان به تو سود و منفعت می‌رسد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی روی سر تو کلاهی از مروارید قرار دارد، یـعـنـی بزرگ و با عزت می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گردنبند مروارید داری، یـعـنـی خداوند به تو علم قرآن عطا می‌فرماید و هر چه گردنبند قیمتی‌تر باشد، تعبیرش این است که علم و دانش بیشتری تو می‌رسد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی روی هر دو گوش خودت گوشوارۀ مروارید داری، یـعـنـی علوم قرآنی کسب می‌کنی و دانا می‌شوی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دستبند مروارید بسته‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر خواهی شد که زیبا می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از دهان تو رشته‌ای از مروارید بیرون آمده است[منظور گردنبند یا دستبند و… که از مروارید می‌باشد بیرون آمده است]، تعبیرش این است که سخن علم و حکمت می‌گویی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از دهان تو مروارید بیرون آمده است، یـعـنـی سخن تو مورد پسند همه بزرگان قرار می‌گیرد.اگر ببینی از سوراخ «آلت مردی» تو مروارید یا گوهر بیرون می‌آید، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و پرهیزکار خواهی شد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از «فرج» تو مروارید و گوهر بیرون آمده است، یـعـنـی فرزند تو عالم و پرهیزکار می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مروارید می‌خوری، تعبیرش این است که علم و حکمت را می‌پوشانی و قرآن را فراموش می‌سازی. اگر ببینی مروارید را در دهان گذاشته و فرو بردی و قورت دادی، یـعـنـی خداوند به تو علم قرآن عطا می‌فرماید.اگر ببینی به جای هیزم، مروارید می‌سوزانی، یـعـنـی به کسی علم و حکمت می‌آموزی که سزاوار آن نمی‌باشد .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مروارید را در جای کثیف و ناپاکی انداخته‌ای، یـعـنـی علم و حکمت را پیش شخص نادان خواهی گفت.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مروارید را فروخته‌ای، یـعـنـی قرآن را فراموش می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مروارید از دست تو افتاد و شکست، تعبیرش گریستن می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مروارید عبارتند از: ۱– قرآن ۲– حکمت ۳– مال و اموال ۴– زنی زیبا ۵– کنیزک زیبا ۶– فرزند خوب و نیک

مروارید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم