آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مرغ خانگی

0

مرغ خانگی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرغ خانگی، خدمتکار و «کنیزک» می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش زنی زیبا و ثروتمند است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرغ‌های خانگی زیادی داری، تعبیرش این است که به سروری می‌رسی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت مرغ خانگی را می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال کنیزک و خدمتکار مصرف می‌کنی.اگر ببینی مرغ خانگی در خانۀ تو تخم گذاشته است، یـعـنـی از زنی به تو سود و منفعت می‌رسد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مرغ خانگی مقابل تو تخم می‌کند، یـعـنـی از زنی کم‌مرتبه و پست، یا کنیزک صاحب فرزندی خواهی شد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مرغ خانگی عبارتند از: ۱– زنی زیبا ۲– کنیزک ۳– خدمتکار خانه

مرغ خانگی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم