آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مرزنگوش

0

مرزنگوش

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرزنگوش را می‌بوئی، تعبیرش این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی که عالم و دانا خواهد شد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گیاهان خوشبوئی مثل مرزنگوش و سوسنبر و… می‌فروشی، یـعـنـی در انجام کارهای خیر توفیق پیدا می‌کنی و به بیان علم و دانش می‌پردازی و دیگران را پند و اندرز می‌دهی و به مردم سود و منفعت می‌رسانی و تو را تحسین می‌کنند .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مرزنگوش پژمرده می‌باشد، تعبیرش بد است.

مرزنگوش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

متن دوم