آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مرده – گرفتن چیزی از مرده

0

گرفتن چیزی از مرده

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی مرده جنس و کالایی مادی و دنیوی به تو داده است، تعبیرش این است که از جائی که امید نداری به تو سود و منفعت می‌رسد .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مرده‌ها به مردم دانه می‌دهند، یـعـنـی دانه ارزان می‌شود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مرده چیز خوردنی به تو داده است، یـعـنـی رزق و روزی حلال به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مرده‌ای لباس می‌فروشد، یـعـنـی آن نوع لباس گران می‌شود.اگر ببینی مرده‌ای به تو قرآن یا کتاب فقه داده است، یـعـنـی توفیق طاعت و عبادت به دست می‌آوری.

گرفتن چیزی از مرده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم