آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مرده و لباس

0

مرده و لباس

ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های خوب پوشیده است، یـعـنـی باایمان از دنیا رفته است.اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های سفید پوشیده است، یـعـنـی آخرتش خوب و نیک است،‌‌‌‌‌ ولی اگر لباس‌های سیاه پوشیده است، یـعـنـی آخرت بدی دارد، ‌‌‌‌‌ یا چنانچه لباس‌های زرد و کبود پوشیده است، یـعـنـی در زمان حیاتش گناهکار بوده است.اگر در خواب ببینی بر تن مرده‌ای لباس پوشانده‌ای، تعبیرش به زودی از دنیا می‌روی. اگر ببینی لباس خودت را به مرده داده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی مرده‌ای لباس می‌فروشد، یـعـنـی آن نوع لباس گران می‌شود.

مرده و لباس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم