آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مرده – غسل میت

0

غسل میت

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرده‌ای و تو را غسل کرده‌اند، تعبیرش این است که دین و ایمان تو ثابت و محکم خواهد بود، ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زن حامله‌ای این خواب را ببیند، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شود.

غسل میت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم