آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مرده – جدا شدن روح یا جان کندن

0

جدا شدن روح یا جان کندن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جان و روح از بدن تو بیرون آمد، تعبیرش این است که به هلاکت می‌رسی، یا اینکه زن یا فرزند تو از دنیا می‌رود، یا اینکه مال و اموال خود را از دست می‌دهی. اگر ببینی جان و روح از بدن تو جدا شد و به آسمان رفت، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی در حال جان کندن می‌باشد، یـعـنـی آن شخص در عالم برزخ در عذاب الهی است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر «پادشاه» در حال مرگ و جان کندن می‌باشد، یـعـنـی دیوانه می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر مرگ ناگهانی برای شخص مومن، آسایش و راحتی می‌باشد، ولی برای کافر عذاب است.

جدا شدن روح یا جان کندن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم