آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مرجان

0

مرجان

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرجان، زن یا فرزند می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش فرزند می‌باشد، ولی اگر همراه جواهرهای دیگر ببینی تعبیرش مال و اموال است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرجان داری، تعبیرش این است که با زنی که فرزند دارد ازدواج می‌کنی.اگر ببینی مرجان خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مرجان عبارتند از: ۱– فرزند ۲– زینت ۳– زیبایی ۴– مال و اموال

مرجان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم