آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مربای گل

0

مربای گل

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مربای گل خوردی، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای مال و اموال و غنیمت به دست می‌آوری .

مربای گل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم