آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

محمل

0

محمل

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی محملی که بر پشت اسب یا شتر است نشسته‌ای و حرکت می‌کنی، تعبیرش بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی پشت قاطر زین، پالان و یا کجاوه و محمل گذاشته‌ای، یـعـنـی زن تو عقیم و نازا خواهد بود، مخصوصاً اگر بدانی قاطر برای خودت می‌باشد یا اینکه شخصی آن را به تو بخشیده است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای محمل عبارتند از: ۱– بزرگی ۲– عزت و جاه ۳– درجه و رتبه و مرتبه۴– ریاست ۵– حکومت و فرمانروائی ۶– پیوستن به شخصی بزرگ.

محمل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم