آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

محراب

0

محراب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در محراب نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که صاحب فرزندی صالح و درستکار می‌شوی .اگر ببینی در محراب نشسته‌ای، یـعـنـی در انجام نماز سستی و کاهلی خواهی کرد [به احتمال زیاد منظور تعبیرکننده این بوده که فقط نشسته‌ای و عبادتی انجام نمی‌دهی].جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی محراب را تعمیر و مرمت کرده‌ای، تعبیرش درستی دین و ایمان تو می‌باشد.اگر ببینی در محراب ادرار کرده‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و دانشمند می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای محراب عبارتند از: ۱«پادشاه» ۲– پیش‌نماز مسجد۳– قاضی ۴«محتسب» ۵– میانجی شدن بین مردم.

محراب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم