آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ماه شدن یا در جایگاه ماه قرار گرفتن

0

ماه شدن یا در جایگاه ماه قرار گرفتن

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی چشم تو ماه شده است، یـعـنـی وزیر می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ماه شده‌ای، یـعـنـی پادشاه می‌شوی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در محل و جایگاه آفتاب یا ماه قرار گرفته‌ای، یـعـنـی پادشاه می‌شوی و مملکت را اداره خواهی کرد.

ماه شدن یا در جایگاه ماه قرار گرفتن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم