آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ماهی

0

ماهی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت می‌باشد، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو است.اگر در خواب ببینی ماهی‌های بزرگ و تازۀ زیادی داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر ماهی تازه، غنیمت می‌باشد (زیرا در سفرۀ حضرت عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند، ماهی وجود داشت).بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر ماهی کوچک، مسافرت می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که از «غلام» خودت ضرر و زیان می‌بینی، ‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: تعبیرش غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک داده است، یـعـنـی شخص بزرگی به تو ظلم می‌کند.اگر ببینی ماهی سقنقور داری، یـعـنـی امور دنیایی تو درست می‌شود و به خواسته‌های دنیوی خودت می‌رسی، ولی دین و ایمان دچار ضعف و اشکال خواهد شد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش احساس ناخوشایندی و کراهت و بی‌میلی و بیزاری تو می‌باشد.

ماهی 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم