آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مامیران

0

مامیران

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دیدن یا خوردن مامیران، بیماری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی برای چشم‌درد به آن‌ها مامیران مالیده‌ای، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که به تو ثواب می‌رسد.

مامیران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم