آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ماش

0

ماش

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب خوردن ماش غم و اندوه می‌باشد و فرقی بین تر و خشک یا خام و پخته آن وجود ندارد، ولی اگر چیزی نخورده‌ای، هیچ غم و اندوهی نیز وجود ندارد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ماش پخته می‌خوری، تعبیرش این است که مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری. اگر ببینی ماش خام می‌خوری، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

ماش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم