آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ماست

0

ماست

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب ماست، مال و اموالی است که از مسافرت به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ماست ترش، غم و اندوه می‌باشد، ولی تعبیر ماست شیرین، سود و منفعت است، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی ماست شیرین خورده‌ای، تعبیرش مال حلال می‌باشد .

ماست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم