آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مار – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت مار می‌خوری، تعبیرش پادشاهی می‌باشد.اگر ببینی ماری مرده است، یـعـنـی آفت و صدمه‌ای از تو برطرف می‌شود .تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در شلوار تو مار وجود دارد، یـعـنـی دشمن با زن تو فساد می‌کند.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی ماری دور گردن تو حلقه زده است، یـعـنـی زکوت مال خود را نمی‌دهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ…_ … چه آنکه آن مالی که در آن بخل ورزیده‌اند در روز قیامت زنجیر گردن آن‌ها شود… (آل عمران-۱۸۰).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مارهای زیادی پیش تو جمع شده‌اند، یـعـنـی بستگانت دشمن تو می‌باشند.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مار عبارتند از: ۱– دشمن مخفی ۲– زندگانی ۳– سلامتی ۴– پادشاهی ۵– سپه‌سالاری ۶– کامیابی ۷– زن ۸– خواسته و مراد ۹– پسر ۱۰– سیل 

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم