آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مارچوبه

0

مارچوبه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل مارچوبه باشد و در خواب ببینی که از زمین مارچوبه برداشت می‌کنی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.اگر در خواب ببینی مارچوبۀ خام می‌خوری، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد(دفع بلا و گرفتاری).

مارچوبه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم