آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لک لک

0

لک لک

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لک لک، شخصی بی‌آزار و عاقبت‌اندیش و با حسب و نسب می‌باشد.اگر در خواب ببینی لک لک داری، یـعـنـی با چنین کسی ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.اگر ببینی لک لکی روی پشت بام خانۀ تو نشسته است، یـعـنـی شخصی بزرگ و رئیس و سرور به خانه تو می‌آید.اگر ببینی لک لک را کشته‌ای، یـعـنـی دشمن خود را می‌کشی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لک لک بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبری از شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک به گوش تو می‌رسد و از آن شاد و خرم می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای لک لک عبارتند از: ۱– شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک ۲«پادشاهی» ضعیف ۳– پاسبان ۴– غریبی و بی‌کسی و فقر و تنگدستی

لک لک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم