آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لُنگ

0

لُنگ

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباسی از لنگ داری، تعبیرش این است که به شادی و آسایش و راحتی می‌رسی ولی اگر کهنه باشد، تعبیرش برخلاف حالت قبلی است (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر عفیف و پاکدامن هستی و در خواب ببینی لباسی از لنگ داری، تعبیرش خوب است، ولی اگر بدکار و مفسد هستی تعبیرش بد می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: اگر «پادشاه» این خواب را ببیند، تعبیرش این است که عدالت می‌کند، و اگر قاضی این خواب را ببیند، یـعـنـی به درستی و انصاف قضاوت می‌کند، و یا چنانچه مشرکی این خواب را ببیند، یـعـنـی مسلمان می‌شود.

لُنگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم