آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لوید

0

لوید

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لوید، خدمتکار خانه می‌باشد.اگر ببینی جنس اصلی لوید از مس می‌باشد، یـعـنـی خدمتکار، فردی یهودی می‌باشد.اگر ببینی لوید بزرگ و تمیز می‌باشد، یـعـنـی خدمتکار تو درستکار می‌باشد، ولی اگر کوچک باشد، یـعـنـی خدمتکار تو مفسد و بدکار خواهد بود.اگر ببینی لوید شکسته است، یـعـنـی خدمتکار از تو جدا می‌شود.

لوید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم