آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لوح

0

لوح

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لوح و قلم می‌لرزد، تعبیرش این است که حال و روز «دبیران» بد می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای لوحی که کودکان بر روی آن مطلب می‌نویسند و می‌خوانند [که امروزه معمولاً بروی تخته وایت‌برد و… این کار را انجام می‌دهند] عبارتند از: ۱– فراوانی مال و اموال ۲– پسر ۳– علم۴– هدایت ۵– فرمانروائی و حکومت ۶– حکمت.

لوح

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم