آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لوح محفوظ

0

لوح محفوظ

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لوح محفوظ، علم و حکمت می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با قلم چیزهایی بر روی لوح محفوظ می‌نویسی، تعبیرش این است که کار تو خوب و نیک می‌شود .اگر ببینی اسم تو روی لوح محفوظ نوشته شده است، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.

لوح محفوظ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم