آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لوح محفوظ

0

لوح محفوظ

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لوح محفوظ، علم و حکمت می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با قلم چیزهایی بر روی لوح محفوظ می‌نویسی، تعبیرش این است که کار تو خوب و نیک می‌شود .اگر ببینی اسم تو روی لوح محفوظ نوشته شده است، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.

لوح محفوظ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

متن دوم