آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لشکر

0

لشکر

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لشکر اسلام سرزمین کفر را غارت کرده است، تعبیرش این است که کفار دچار مصیبت می‌شوند،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی لشکر کفر سرزمین مسلمانان را غارت کرده است، یـعـنـی اسلام دچار اندوهی می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در محل لشکر اذان می‌گویی، تعبیرش بد است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای لشکر عبارتند از: ۱– ملخ ۲– سیل ۳– باد ۴– خصومت و دشمنی ۵– رنج و سختی.

لشکر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم