آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لرزیدن

0

لرزیدن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی تمام بدن تو می‌لرزد، تعبیرش این است که دچار سختی و مشقت می‌شوی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای لرزیدن اندام بدن عبارتند از: ۱– ضعف احوال ۲– بیم و ترس ۳– غم و اندوه ۴– ضرر و زیان و بیماری (دفع بلا و گرفتاری).

لرزیدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم