آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لحاف

0

لحاف

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لحاف، زن می‌باشد. 

رنگ‌های لحاف

سبز: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لحاف سبز رنگی داری، تعبیرش این است که زن تو دیندار و باایمان خواهد بود .

سفید: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی لحاف سفید رنگی داری، یـعـنـی زن تو ثروتمند و پرهیزکار خواهد بود.

قرمز: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی لحاف قرمز رنگی داری، یـعـنـی زن تو اهل طرب و خوشی و خوش‌گذرانی خواهد بود.

سیاه: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی لحاف سیاه رنگی داری، یـعـنـی زن تو عالم و دانشمند خواهد بود.

زرد: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی لحاف زرد رنگی داری، یـعـنـی زن تو شبیه آدم‌های مریض و رنگ‌پریده خواهد بود.

لحاف رنگارنگ: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی لحاف رنگارنگی داری، یـعـنـی زن تو فریبنده خواهد بود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لحافی نو خریده‌ای، تعبیرش این است که«کنیزکی» «دوشیزه» به دست می‌آوری، یا اینکه با زنی ازدواج خواهی کرد. اگر ببینی لحاف تو چرکین و کثیف است، یـعـنـی زن تو زبان دراز و گستاخ خواهد بود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای لحاف عبارتند از: ۱– زن عالم و دانشمند ۲– کنیزک دوشیزه ۳– عزت و جاه

لحاف

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم