آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لب

0

تعبیرهای کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لب ها، برآورده شدن خواسته می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش خویشاوندی می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لب پایین بهتر از لب بالا می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر لب بالا، پسر و تعبیر لب پایین، دختر می‌باشد.

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم