آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لب – چسبیدن لب

0

چسبیدن لب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لبهایت طوری به هم چسبیده که نمی‌توانی از هم باز کنی، تعبیرش این است که کار تو گره می‌خورد و بسته می‌شود.

چسبیدن لب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم