آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لب – نداشتن یا بریدن لب

0

نداشتن یا بریدن لب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لب نداری، تعبیرش این است که مال و اموال تو دچار کاهش و ضرر و زیان می‌شود، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: زن تو از دنیا می‌رود(دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لبهای تو را بریده‌اند، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی.

نداشتن یا بریدن لب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم