آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لباس و پوشاک

0

تعبیر کلی

در تعبیرهای زیر به “پیراهن” بودن توجه داشته باشید، زیرا جائی که از پیراهن گفته شده منظور لباس بالاتنه می‌باشد (لباس نیم تنه‌ای که پوشش بالاتنه است)، ولی در جائی که از “لباس” گفته شده معنای کلی آن که پوششی است برای بدن منظور بوده است.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب لباس، کسب و کار مرد می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب لباس به دو صورت است: یک نوع مربوط به دین می‌باشد و نوع دیگر مربوط به دنیا؛ لباس سفید مربوط به دین و لباس نو مربوط به دنیا می‌باشد.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب پیراهن، زن می‌باشد و همچنین تعبیرش حال و روز و کسب و کار تو برای به دست آوردن رزق و روزی است.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم