آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لباس مناسب

0

لباس مناسب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پیراهن نو پوشیده‌ای، تعبیرش این است که ظاهراً انسان خوبی می‌باشی، ولی باطن بدی داری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پیراهن نو و گشاد پوشیده‌ای، یـعـنـی تعبیرش درستی کار و خوبی حال و روز تو می‌باشد،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش این است که زندگانی و معیشت برای تو گسترده می‌شود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی لباس خوب و نیکو داری، یـعـنـی کسب و کار تو خوب می‌شود .ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های خوب پوشیده است، یـعـنـی باایمان از دنیا رفته است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای پیراهن نو و گشاد عبارتند از: ۱– دیدن مردم ۲– شرم و حیا و پوشیدگی ۳– زندگانی و معیشت خوب و خوش ۴– ریاست ۵– شادی و نشاط ۶– بشارت و خبر خوش. تعبیرهای لباس نو عبارتند از: ۱– زن ۲«پادشاه» ۳– مال ۴– خیر و منفعت.

لباس مناسب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم