آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لباس بارانی

0

لباس بارانی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بارانی پوشیده‌ای و در خدمت «پادشاه» هستی، تعبیرش این است که در بین مردم خوشنام می‌شوی و به خوبی از تو صحبت می‌کنند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جنس لباس بارانی تو از کتان، پنبه یا پشم می‌باشد و رنگ آن سبز است، تعبیرش خوبی و دینداری می‌باشد، ولی اگر زرد رنگ باشد تعبیرش رنج و بیماری است و اگر رنگش کبود باشد، تعبیرش انجام گناه و معصیت است، یا چنانچه سفید باشد، از جائی به تو خیر و منفعت می‌رسد .

لباس بارانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم