آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لباس – از دست دادن یا درآوردن لباس

0

از دست دادن یا درآوردن لباس

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس خود را از دست داده‌ای یا از بدنت درآورده‌اند و برهنه شده‌ای، تعبیرش این است که قدر و منزلت تو کم شده و دچار حقارت و خواری می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پیراهن تو از بین رفته است، یـعـنـی قوت و نیروی تو کاهش می‌یابد. اگر در خواب ببینی آتش لباس تو را سوزانده است، تعبیرش این است که با فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی یا به خاطر مال و اموال دچار غم و اندوه می‌شوی. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی لباس کسی آتش گرفته است، یـعـنـی آن شخص دچار مصیبت و ترس و بیم می‌شود (دفع بلا و گرفتاری). ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی «ایزار» تو در آتش سوخته است، یـعـنـی زن تو دچار بیماری و آسیب می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شیطان لباس تو را درآورد، یـعـنـی اگر مقام و مسئول کاری باشی از کار بر کنار می‌شوی، یا اگر زمیندار و صاحب و ملک و املاک باشی دچار محنت و بلا می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …لاَ یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطَانُ کَمَا اَخْرَجَ اَبَوَیْکُم… _ …[مراقب باشید] شیطان شما را نفریبد چنانکه پدر و مادر شما را (از بهشت بیرون کرد)(اعراف-۲۷).اگر ببینی پاسبان‌های شب، لباس تو را درآورده و تو را به زندان انداختند، یـعـنـی افراد«پادشاه» به تو بی‌حرمتی می‌کنند.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی دزدها لباس تو را درآورده‌اند، یـعـنـی در بین زنان تو فساد به وجود می‌آید. 

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس تا شده را از هم باز کرده‌ای، تعبیرش این است که به مسافرت می‌روی. اگر ببینی لباس باز شده را تا کرده‌ای، یـعـنـی یکی از آشنایان تو که به مسافرت رفته است، بازمی‌گردد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لباس‌های دوخته شدۀ زیادی در خانه داری، یـعـنـی معاش و معیشت تو بیشتر می‌شود و مال و اموالی را به ارث می‌بری.اگر ببینی لباس خودت را به مرده داده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی لباس خودت را می‌خوری، یـعـنـی خیلی از مال و اموال خودت خرج خواهی کرد.اگر ببینی لباس تو روغن‌آلود شده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شوی.اگر ببینی لباس خودت یا لباس اهل و نزدیکان خودت را مومی کرده‌ای، یـعـنـی با دوست یا بستگان درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر نورِ آتش دست یا صورت و یا لباس تو به حدی زیاد است که همه را دچار تعجب و حیرت کرده است، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی و به خواسته‌هایت در دنیا و آخرت می‌رسی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَدْخِلْ یَدَکَ فِی جَیْبِکَ تَخْرُجْ بَیْضَاء مِنْ غَیْرِ سُوءٍ… _ و دستت را در گریبانت داخل کن که سپید و روشن بدون رنج درآید… (نمل-۱۲) که یکی از معجزه‌های حضرت موسی (ع) برای فرعون بود .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لباس تو از عرق، خیس و مرطوب شده است، یـعـنـی به اندازۀ آن از مال و اموال خودت به عیات و زنت خواهی داد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی حضرت محمد (ص) لباسی به تو داده است، یـعـنـی دینداری و پرهیزکاری تو بیشتر می‌شود، مخصوصاً اگر لباس سبز یا سفید باشد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر مسئول نگهداری لباس «پادشاه» را ببینی، یـعـنـی کار تو خوب و نیک می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به کسی پیراهنی داده‌ای و آن شخص هم پیراهن را به تو مالیده است، یـعـنـی غم و اندوه تو از بین می‌رود و مژده و خبر خوشی می‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: اذْهَبُواْ بِقَمِیصِی هَذَا فَاَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ اَبِی یَاْتِ بَصِیرًا… _ این پیراهن مرا ببرید و به صورت پدرم بیندازید، که بینا می‌شود… (یوسف-۹۳).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی لباس بدون درز و یکسره‌ای پوشیده‌ای (به شکل کفن)، امور دینی و آخرتی خود را به سرانجام می‌رسانی و از دنیا خواهی رفت.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای پیراهن عبارتند از: ۱– قوت ۲– پناه ۳– مسافرت ۴– نظم و نظام امور و کارها. تعبیرهای لباس عبارتند از: ۱– دین پاک ۲– ثروتمندی ۳– عزت و جاه و منزلت ۴– سود و منفعت ۵– زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش ۶– عمل ۷– عدل و عدالت

از دست دادن یا درآوردن لباس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم