آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لاک‌پشت

0

لاک‌پشت

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب لاک‌پشت، مردی عالم و دانشمند است که مردم از ارتباط و مصاحبت با او سود و منفعت به دست می‌آورند.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لاک‌پشت داری یا اینکه به خانۀ تو آمده است، تعبیرش این است که بین تو و شخص زاهد و پرهیزکاری ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت لاک‌پشت را می‌خوری، یـعـنـی از شخص عالمی علم و دانش کسب می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای لاک پشت عبارتند از: ۱– مردی عالم ۲– مردی زاهد و پرهیزکار ۳– مردی صنعت‌گر

لاک‌پشت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم