آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لانه

0

لانه

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خانۀ تو لانۀ پرنده وجود دارد، تعبیرش این است که به اندازه ارزش آن پرنده و لانه به تو سود و منفعت می‌رسد .اگر ببینی لانه را از جایش کَنده و برداشته‌ای، یـعـنـی کار ناشایستی انجام می‌دهی، ولی اگر دوباره در جای خودش قرار دادی، تعبیرش این است کسی را کمک و یاری می‌کنی.اگر ببینی داخل لانۀ پرنده‌ای بزرگ هستی، یـعـنـی در پناه شخص بزرگی می‌روی و به تو خیر و سود و منفعت می‌رسد.

لانه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم