آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قیر

0

قیر

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قیر، رزق و روزی می‌باشد.اگر در خواب ببینی قیر داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی قیر خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام مصرف می‌کنی .

قیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم