آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قیامت – برپائی قیامت

0

برپائی قیامت

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قیامت بر پا شده است، تعبیرش این است که خداوند در آن سرزمین حق و حقیقت را گسترش می‌دهد و اگر اهل آن سرزمین ظالم و ستمگر هستند، دچار بلا و گرفتاری و آفت و آسیب می‌شوند، یا اگر مظلوم باشند خداوند آن‌ها را بر ظالم یاری می‌کند، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که اگر مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌ای بر ظالم غلبه می‌کنی، یا اینکه اگر دچار غم و رنج و سختی شده‌ای خلاص می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مردم آن سرزمین در پیشگاه خداوند ایستاده‌اند، یـعـنـی خشم و عذاب الهی نازل می‌شود.

برپائی قیامت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم