آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قند

0

قند

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قند خورده‌ای، تعبیرش این است که کاری را با عجله انجام می‌دهی و از آن پشیمان می‌شوی .اگر ببینی دارای مقدار فراوان و انبوهی از قند هستی، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی قند فروخته‌ای، تعبیرش زیان می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی تعبیر خریدن آن بهتر از فروختن است.

قند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم