آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قمری

0

قمری

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت قمری می‌خوری، تعبیرش این است که زن زیبایی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود.

قمری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم