آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قمار

0

قمار

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نردبازی، کاری باطل می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی تاس بازی می‌کنی، تعبیرش دشمنی و خصومت است.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در نردبازی برنده شده‌ای، یـعـنـی بر دشمن غلبه می‌کنی، ولی اگر باخته‌ای تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی تاس بازی می‌کنی و قمار را باخته‌ای، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی می‌شوی یا گرفتار حیله و نیرنگی خواهی شد (دفع بلا و گرفتاری).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی تاس‌های زیادی داری، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.

قمار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم