آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قلم

0

قلم

[منظور از قلم، هر وسیله‌ای نظیر مداد و خودکار و… می‌باشد که با آن چیزی نوشته شود.]ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قلم، امر حق می‌باشد، جابر مغربی می‌گوید: تعبیرش فرشته‌ای است که به فرمان خداوند عمل می‌کند .اگر در خواب ببینی قلم در دست گرفته‌ای، تعبیرش این است که صاحب فرزند عالم و عاقلی می‌شوی.اگر ببینی با قلم چیزی نوشته‌ای، علم و دانش کسب می‌کنی و مال و اموال به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: …عَلَّمَ بِالْقَلَمِ-عَلَّمَ الْاِنسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ _ …به وسیله قلم تعلیم کرد – آری انسان را تعلیم کرد چیزهایی را که نمی‌دانست (علق-۴و۵). اگر ببینی با قلم چیزهایی بر روی لوح محفوظ می‌نویسی، یـعـنـی کار تو خوب و نیک می‌شود .اگر ببینی لوح و قلم می‌لرزد، یـعـنـی حال و روز «دبیران» بد می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای قلم عبارتند از: ۱– امر خداوند ۲– فرشته ۳– ثروتمندی ۴– حقیقت رفتار و کردار ۵– فرزند.

قلم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم