آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قلم‌نی

0

قلم‌نی

[نی تحریر – نی که سر آن را تراشیده و جهت نوشتن استفاده می‌کنند.]ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قلم‌نی به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که علم و دانش کسب می‌کنی و کار تو درست می‌شود و به خواستۀ خودت می‌رسی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر اهل علم و دانش هستی و در خواب ببینی قلم‌نی در دست گرفته‌ای، یـعـنـی خداوند به تو علم و دانش می‌دهد، ولی اگر اهل علم نباشی، یـعـنـی بین تو و علما و درستکاران ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با قلم‌نی چیزی نوشته‌ای، تعبیرش سخن خیر و صلاح می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چیزی که با قلم‌نی نوشته‌ای موافق کتاب خدا و سنت پیغمبر (ص) می‌باشد، یـعـنـی جاه و منزلت به دست می‌آوری. اگر ببینی با قلم‌نی چیزی می‌نویسی و آن را می‌خوانی، یـعـنـی از دنیا می‌روی، همانطور که در قرآن کریم آمده: اقْرَاْ کَتَابَکَ کَفَى بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیبًا _ و به او خطاب رسد که تو خود کتاب اعمالت را بخوان و بنگر تا در دنیا چه کرده‌ای که تو خود تنها برای رسیدگی به حساب خویش ‍ کافی هستی (اسرا-۱۴ ). ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با دو تا قلم‌نی چیزی می‌نویسی، یـعـنـی اگر مسافری داری به زودی از سفر برمی‌گردد .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر عالم باشی و در خواب ببینی قلم‌نی در دست تو شکسته است، یـعـنـی حرمت و احترام تو کم می‌شود و کار تو بی‌رونق خواهد شد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای قلم‌نی عبارتند از: ۱– حکمت ۲– فرمان ۳– علم ۴– فرهنگ ۵– برقرار شدن چیزها و امور ۶– رسیدن به خواسته و آرزو و نتیجۀ کار ۷– ادب.

قلم‌نی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم