آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قلع

0

قلع

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قلع‌های فراوانی در دست داری، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها مال و اموال مادی به دست می‌آوری. اگر ببینی سپیدروی [مس آبکاری شده با قلع] داری و میدانستی که برای خودت می‌باشد، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال را به دست می‌آوری.اگر ببینی کاسه و بشقاب و غیره که برای تو می‌باشد از جنس قلع هستند، یـعـنـی به اندازه آن‌ها نوکر و خدمتکار به دست می‌آوری، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی آفتابه و طشت و… از سپیدروی می‌باشند، تعبیرش خدمتکار است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر جنس انگشتر تو از سپیدروی است، یـعـنـی دارائی تو اندک و حقیر خواهد بود.اگر ببینی قلع را ذوب کرده‌ای، یـعـنـی مردم مرتباً از تو بدگوئی می‌کنند (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیر ریم و چرک و کثیفی آهن و نقره و قلع و نظایر آن، غم و اندوه می‌باشد (به اندازه‌ای که دیده‌ای).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای قلع عبارتند از: ۱– سود و منفعت ۲– خدمتکار ۳– کالا و لوازم منزل.

قلع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم