آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قلعه

0

قلعه

تعبیر خواب قلعه مانند تعبیر خواب “درب” می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی قلعه‌ای را ساخته‌ای، یـعـنـی از شر دشمنان ایمن می‌شوی .

قلعه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم