آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قلب

0

منظور از “قلب” در اینجا قلب جسمانی می‌باشد و نه قلب باطنی و معنوی.

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قلب، مالی است که به تو رسیده و یا صاحب آن خواهی شد.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم