آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قلب – درآمدن چیزی از قلب

0

درآمدن چیزی از قلب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از قلب تو خون بیرون می‌آید، تعبیرش این است که از کار ناشایست توبه می‌کنی.اگر ببینی از قلب تو زهره بیرون می‌آید، یـعـنـی بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی از قلب خودت گوهری بیرون آورده‌ای، یـعـنـی نمازهای واجب را ترک می‌کنی. اگر ببینی از قلب تو گوهری وارد دهانت شده است و تو هم آن را از دهانت بیرون انداخته‌ای، یـعـنـی کافر می‌شوی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن گوهر را دوباره برداشتی و در دهان گذاشتی و بلعیدی و قورت دادی، یـعـنـی دوباره مسلمان خواهی شد.

درآمدن چیزی از قلب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم