آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قلب – حالات قلب

0

حالات قلب

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قلب تو پاره پاره شده است، تعبیرش این است که دل خودت را به هوی و هوس و کارهای باطل و محال مشغول می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قلب تو تنگ شده است، یـعـنـی کارهای تو سخت و دشوار خواهد شد و در انجامشان دچار تنگنا می‌شوی.اگر قلب را باطراوت ببینی، یـعـنـی کارهای تو گشایش می‌یابد.اگر ببینی قلب تو فروبسته می‌باشد، یـعـنـی باید از گناه توبه کنی، همانطور که در قرآن کریم آمده: اَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا _ چرا در قرآن تدبر نمی‌کنند، آیا بر دلهایشان قفل زده شده است؟ (محمد (ص)۲۴).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قلب تو روشن و نورانی می‌باشد، یـعـنـی دین و ایمان تو پاک و درست خواهد بود.اگر ببینی قلب تو تیره و تار می‌باشد، یـعـنـی دین و ایمان تو پاک و درست نخواهد بود .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قلب تو ضعیف شده است، یـعـنـی تدبیر و اندیشه خود را از دست می‌دهی.اگر ببینی قلب تو درد می‌کند، یـعـنـی سنگدل و بیرحم خواهی بود، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: یـعـنـی مال و اموال تو افزایش می‌یابد

حالات قلب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم