آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قلاب

0

قلاب

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب قلاب، مرد بدکرداری است که اذیت و آزار می‌کند.اگر در خواب ببینی قلاب داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که بین تو و مردی که گفته شد ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود .اگر ببینی بدنت با قلاب خراشیده و زخمی شده است، یـعـنـی از آن شخص دچار ضرر و زیان می‌شوی.اگر ببینی قلاب تو از دست رفته است یا اینکه آن را به کسی بخشیده‌ای، یـعـنـی ارتباط و مصاحبت خود را با آن شخص قطع می‌کنی.

قلاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم