آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قلابسنگ

0

قلابسنگ

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب انداختن سنگ با قلابسنگ این است که حرف ناخوشایندی می‌زنی.اگر ببینی سنگی را با قلابسنگ به طرف کسی انداخته‌ای، یـعـنـی آن شخص را نفرین می‌کنی.

قلابسنگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم